Jak prawidłowo wymierzyć okno?

Prawidłowe wymierzenie okna jeszcze przed samym zakupem jest jedną z ważniejszych czynności determinujących jego prawidłową funkcjonalność.


W związku z tym, aby nie ponosić odpowiedzialności za błędy w wymierzeniu okna DRUTEX S.A. rekomenduje zlecenie wykonania takowego pomiaru przez autoryzowane osoby lub firmy montażowe. Taki krok stanowi dla Kupującego gwarancję, że okno będzie następnie odpowiednio osadzone w otworze okiennym z zachowaniem właściwych luzów montażowych, co pozwoli tym samym na zapobieżenie konieczności poddawania okna reklamacjom. W przypadku jednak, gdy nie zdecydują się Państwo na wykonanie pomiarów przez autoryzowane osoby lub firmy montażowe, pomiar taki powinien podlegać i być zgodny bezwzględnie wskazówkom zawartym w instrukcji montażu okien.

Ważne jest, aby okno przeznaczone do montażu winno posiadać wymiary umożliwiające jego prawidłowe ustawienie, wypoziomowanie na tzw. klockach podkładowych lub też listwie podokiennej. Pomiędzy ścianą a oknem należy zachować szczelinę o szerokościach, które po wykonaniu montażu powinno być gwarancją możliwości rozszerzania się okna pod wpływem zmian temperatury lub wilgoci. Szerokość wspomnianej szczeliny zależna powinna być od rodzaju materiału wykorzystywanego do produkcji okna, jak również jego rozmiarów oraz kolorów profili (okna z PVC oklejone ciemnymi okleinami łatwiej ulegają procesom nagrzewania, a tym samym szybciej się odkształcają).

Prawidłowe dopasowanie okna powinno być w związku z tym poprzedzone dokładnym, zmierzeniem w kilku miejscach otworu okiennego i sprawdzeniem, czy ościeże mają kąty proste. Ustalenie tego faktu związane jest z koniecznością mierzenia przekątnych otworu i porównanie ich długości. Jeżeli występują jakiekolwiek różnice, oznacza to, że żaden z kątów nie posiada 90o. Należy ponadto dokładnie wymierzyć wysokość otworu od zewnątrz i od wewnątrz oraz sprawdzić wzajemne ustawienie parapetu zewnętrznego i wewnętrznego, gdyż często występują różnice. Przy pomiarze wysokości okna należy uwzględnić zapas na listwę progową równy wysokości listwy. Przekraczanie ustalonych minimalnych wartości nie jest wskazane, ponieważ uniemożliwione jest wykonanie fugi łączącej w przypadku zbyt wąskiej szczeliny. Zbyt szeroka szczelina natomiast wpływa niekorzystnie, a nawet może uniemożliwić zakotwienie okna w ścianie.

Optymalne wartości szczelin zamieszczone są w poniższej tabeli:

Sprzedaż, montaż i doradztwo

Przed zakupem oferujemy profesjonalny pomiar, a po dokonaniu zakupu zapewniamy montaż najwyższej jakości.
Nasza wykwalifikowana kadra pracowników oprócz miej obsługi przy zakupie oferowanych przez nas produktów służy także fachowym doradztwem w doborze okien, drzwi, bram, rolet itp. w zależności od Państwa potrzeb.

Salon Sienkiewicza

Salon Wrocławska